Vitakraft. S láskou.

Akvarijné rybičky & Jazierkové ryby

Tu nájdete krmivo, ktoré bolo špeciálne vyvinuté pre okrasné ryby v akváriách a záhradných jazierkach. Tieto potraviny obsahujú všetky dôležité látky nevyhnutné pre zdravý a dlhý život okrasných rýb a malých rýb.

Akvarijní rybičky

Starostlivosť o rybičky

Nákup a vybavenie

Chov akváriových rýb je zaujímavý a pestrý koníček. Umožňuje vám zblízka pozorovať malý ekosystém, spoznať správanie rôznych druhov rýb a tešiť sa z dúhy exotických farieb. Výstavba akvária vám ponúka aj ideálnu príležitosť na vytvorenie vlastného sveta pod vodou.

Prvé kroky

Sladkovodné akvárium

Najčastejším typom sladkovodných akvárií sú zmiešané akvária. Obsahujú rôznorodú zmes okrasných rýb, zvyčajne tropických, a veľký počet rastlín, ktoré majú podobné požiadavky. Na rozdiel od toho biotopové nádrže obsahujú ryby jedného alebo niekoľkých príbuzných druhov (napr. cichlidy).

Kontrolný zoznam vybavenia

 • akvárium s krytom a svetelnou trubicou
 • podklad akvária, napr. polystyrénová doska (hrúbka asi 0,5 – 1 cm) alebo mäkká guma
 • štrk
 • výzdoba: xylolit, porézne kamene, akváriové korene, vodné rastliny a hnojivá
 • filter: vnútorný alebo vonkajší filter s filtračným substrátom
 • nastaviteľný ohrievač a akváriový teplomer
 • magnetický čistič skiel alebo (špeciálna) špongia na odstránenie rias
 • prípravok na úpravu vody
 • hadica na výmenu vody
 • desaťlitrové vedro používané iba na čistenie akvária
 • časový spínač osvetlenia akvária
 • krmivo Premium Vita® vhodné pre váš druh rýb

Správne miesto

Akvárium postavte na mieste, kde ho môžete pohodlne pozorovať. Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu: môže to podporovať rast rias a spôsobiť prehriatie vody v lete. Preto nie je najvhodnejšie umiestniť akvárium príliš blízko okna.
Pri inštalácii akvária, najmä veľkého, musíte zabezpečiť, aby podstavec uniesol jeho hmotnosť. Aj menšie nádrže môžu byť ťažšie, ako by ste očakávali: každý liter vody váži 1 kg a ak pridáte štrk, kamene a inú výzdobu, veľmi rýchlo môže akvárium presiahnuť 80 kg. Najbezpečnejšie riešenie je umiestniť akvárium do špeciálnej skrine na akvárium projektovanej s ohľadom na dodatočnú záťaž.
Akvárium postavte na polystyrénový alebo iný špeciálny podklad, aby sa vstrebali menšie nárazy na podstavec.

Inštalácia akvária

Pri inštalácii akvária musíte vytvoriť prostredie vhodné pre život tých rýb a rastlín, ktoré chcete chovať a pestovať. Aby vznikla biologická rovnováha, potrebujete vhodné vybavenie, aby vznikol správne fungujúci cyklus, ktorý zahŕňa ryby, rastliny, vodu a mikroorganizmy.

Prehľad najdôležitejších opatrení

1. Štrk a výzdoba

Umyte štrk v čerstvej vode (kým nezačne voda tečúca cez štrk byť čistá). Zmiešajte približne tretinu tohto štrku s výživovou zmesou a rovnomerne ju rozostrite po dne akvária. Zvyšný štrk nasypte hore. Dno nádrže by malo byť zakryté štrkom do výšky 3 – 6 cm, s miernym zvýšením dozadu. Vyčistite všetky ozdobné prvky (kamene, korene a iné) teplou čistou vodou a zatlačte ich do štrkovej vrstvy. Ak budete chovať ryby, ktoré rozhrabujú štrk, zabezpečte, aby všetky predmety boli pevne pripevnené na dno nádrže a nemohli sa prevrátiť (v prípade potreby ich pripevnite silikónom). Pre tieto ryby sa odporúča okrúhly štrk.
Potom naplňte asi tretinu akvária vodou z vodovodu v izbovej teplote, ktorá bola pripravená pre ryby. Pravidelne musíte kontrolovať parametre vody, aby vyhovovali vašim rybičkám.

2. Nasadenie vodných rastlín

Skôr než nasadíte do nádrže vodné rastliny, musíte z koreňov odstrániť akýkoľvek rastlinný substrát a nožnicami asi o štvrtinu zastrihnúť korene. Rýchlorastúce rastliny s dlhými stonkami (napr. kabomba) sú ideálne ako pozadie. Zatlačte ich do štrku a pomocou okruhliaka ich prichyťte na mieste. Jednotlivé rastliny so širokým ružicovým tvarom (napr. Echinodorus amazonicus) vyzerajú obzvlášť atraktívne, ak sú umiestnené v strede nádrže. Jednoducho spravte prstom dierku v štrku a zasuňte tam rastliny.
Aby ste si nezakryli výhľad na ryby, použite v prednej časti akvária iba malé rastliny (napr. anubis). Veľmi ozdobné v popredí sú aj epifytické rastliny. Pripevnite ich ku kameňom alebo koreňom nylonovým vláknom.

3. Inštalujte filter a vhodný ohrievač

Upozornenie: pri práci s elektrickým zariadením vždy najprv odpojte zástrčku z elektrickej siete skôr, ako siahnete rukou do vody.
Teraz už môžete doliať akvárium upravenou vodou z kohútika do výšky 3 – 4 cm pod okrajom. Do jedného zo zadných kútov pripevnite pomocou prísaviek ohrievač. Ak používate ponorný filter, naplňte ho filtračným materiálom a pripevnite ho v opačnom kúte. Ak používate vonkajší filter, umiestnite do akvária saciu rúrku. Pripevnite vodorovne na zadnú alebo bočnú stranu akvária výtok tak, aby bol zarovnaný s vodnou hladinou.
Umiestnite teplomer na prednú alebo bočnú stranu akvária tak, aby ste ho kedykoľvek mohli skontrolovať. Väčšina druhov tropických okrasných rýb má najradšej teploty 20 – 28 °C. Odborník na ryby v predajni pre chovateľov vám podá ďalšie informácie o špecifických potrebách každého druhu rybičiek.

4. Zapnite zariadenie

Len čo do akvária inštalujete všetko zariadenie, nasaďte kryt. Potom pripojte filter, ohrievač a svetlo do elektrickej siete. Časovačom nastavte pravidelné osvetlenie 10 – 12 hodín.

5. Fázy cyklovania

Dôležité: Skôr ako dáte do akvária ryby, musíte ho nechať prejsť cyklovaním trvajúcim 3 – 4 týždne. Počas tohto obdobia sa na filtračnej špongii a na štrku objavia dôležité mikroorganizmy. Rozkladajú škodlivé látky a udržiavajú biologickú rovnováhu v akváriu. Môžete mu vtedy pomôcť vysadením filtračných baktérií do špongie.

6. Vyberte si ryby

Po adaptačnej fáze 3 – 4 týždňov budú v akváriu podmienky pre nasadenie rýb. Pri výbere zohľadnite tieto zásady:

 • Správanie a požiadavky druhov, ktoré si vyberiete, musia zodpovedať kvalite vody v akváriu a poskytovanej strave.
 • Hodnoty vody môžete kontrolovať kontrolnou súpravou z obchodu pre chovateľov (pozri „Úprava vody a čiastočné výmeny vody”).
 • Rôzne druhy rýb dávajú prednosť životu v rôznych častiach akvária. Akvárium bude vyzerať mimoriadne živo, ak v ňom budú rybičky v hornej, strednej aj dolnej časti.
 • Orientačne by mal byť maximálne 1 cm rýb na každé 4 litre vody. V akváriách s väčšou hustotou rýb budú viac kolísať hodnoty vody, dôjde k prehnojeniu a zvýšenému nárastu rias: to všetko predstavuje hrozbu pre zdravie rybičiek.

7. Umiestnite ryby v akváriu

Ozdobné rybičky treba sťahovať do akvária opatrne, aby sa zabránilo šoku z presťahovania. Aby sa vyrovnala teplota a vlastnosti vody, najprv vložte vrecko s rybou do nádrže. Nepúšťajte do vrecka ani z vrecka vodu a zabezpečte, aby vrecko nebolo priamo pod svetlom.
Približne po 15 minútach nahraďte asi tretinu vody z vrecka vodou z akvária alebo doplňte rovnaký objem do vrecka. Tento postup zopakujte ešte dvakrát v rozmedzí asi 15 minút. Potom môžete opatrne sieťkou preniesť rybu do akvária. Pretože voda z vrecka z obchodu pre chovateľov môže obsahovať lieky alebo mikroorganizmy nezlučiteľné s ekosystémom vo vašom akváriu, musíte ju vyliať inam.

Správne miesto

Akvárium postavte na mieste, kde ho môžete pohodlne pozorovať. Poslúži ako stredobod záujmu v akejkoľvek miestnosti.
Neumiestňujte akvárium príliš blízko okna. Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu: môže to podporovať rast rias a spôsobiť prehriatie vody v lete.
Pri inštalácii akvária, najmä veľkého, musíte zabezpečiť, aby podstavec uniesol jeho hmotnosť.
Akvárium postavte na polystyrénový alebo iný špeciálny podklad, aby sa vstrebali menšie nárazy na podstavec.

Starostlivosť o rybičky

Kvalita vody v akváriu určuje kvalitu života vašich okrasných rýb. Ryby budú šťastné a zdravé iba vtedy, ak budú biologické a chemické procesy vo vode prebiehať správne. Majitelia akvárií sa preto musia usilovať o udržanie biologickej rovnováhy v akváriu prostredníctvom pravidelnej údržby.

Úprava vody a čiastočné výmeny vody

Rieky a jazerá sa čistia prirodzene prietokom a dopĺňaním vody. V akváriu sú však účinky tohto prirodzeného čistiaceho procesu veľmi obmedzené. Preto je potrebné používať výkonné filtre a vykonávať pravidelne čiastočné výmeny vody, aby sa znížila úroveň jedovatých látok vo vode.
Exotické okrasné ryby sa vyvíjali tak, aby sa prispôsobili podmienkam, v ktorých žijú vo svojom prirodzenom prostredí. Aby vaše akvárium odrážalo tieto podmienky, musíte upraviť vodu pri jeho inštalácii a pri pravidelných čiastočných výmenách vody.

Optimálna filtrácia znižuje obsah toxínov

Spolu s čiastočnou výmenou vody je neustále filtrovanie jednou z najdôležitejších podmienok udržania čistej a priezračnej vody v akváriu. Filtračný cyklus sa delí na dve etapy, pričom počas každej sú potrebné konkrétne filtračné materiály.

 1. Mechanické filtrovanie (predbežné filtrovanie) odstraňuje organické zvyšky ako mŕtva rastlinná hmota, zvyšky jedla a rybí trus. Veľké častice sa však nesmú dostať do filtra.
 2. Biologické filtrovanie (dodatočné filtrovanie) vykonávajú mikroorganizmy, ktoré žijú v póroch filtračného materiálu.

Počas biologickej filtrácie mikroorganizmy menia zlúčeniny dusíka (tzn. odpad z trávenia bielkovín) v niekoľkých fázach na nejedovatý dusičnan. Prvá etapa spočíva vo vzniku nejedovatého amónia (NH4 +) alebo (v prípade hodnôt pH nad 7,5) vzniku jedovatého amoniaku (NH3).

Amónium aj amoniak sa potom premenia na oxid dusičitý (NO2), ktorý je tiež jedovatý, a nakoniec sa rozložia na nejedovatý dusičnan. Oxid dusičitý je pre ryby veľmi nebezpečný. Hoci je dusičnan menej nebezpečný, ide o živinu pre rastliny, ktorá napomáha rastu rias. Nadmerne vysoké hladiny dusičnanov alebo dusitanov možno rýchlo korigovať čiastočnou výmenou vody. Z dlhodobého hľadiska však musíte zistiť a obmedziť príčinu znečistenia.

Pretože tieto chemikálie sú veľmi jedovaté, musíte pravidelne kontrolovať hodnoty toxicity a iné hodnoty, aby sa zabránilo kontaminácii vody a ohrozeniu zdravia rýb.

Kontrola a úprava parametrov vody

Rôzne druhy rýb majú rôzne požiadavky na hodnou tvrdosti a pH vody, v ktorej žijú, čo odráža druh vody, v ktorej žijú vo voľnej prírode.
Väčšina sladkovodných rýb potrebuje uhličitanovú tvrdosť vody 3° – 12° dKH na nemeckej stupnici uhličitanovej tvrdosti a mäkkú až stredne tvrdú vodu s celkovou tvrdosťou 4° – 14° dGH na nemeckej stupnici celkovej tvrdosti. Uhličitanová tvrdosť je tiež dôležitá kvôli stabilizácii pH a nesmie nikdy klesnúť pod 3° dKH.

Hodnota pH určuje kyslosť vody: hodnoty pod pH 7 znamenajú kyslosť, hodnoty vyššie znamenajú zásaditosť. Napríklad cichlidy z východoafrických jazier potrebujú zásadité pH okolo 8, zatiaľ čo juhoamerické cichlidky z Amazónie žijú vo vodných tokoch, kde hodnota pH dosahuje maximálne 5,5.

Pravidelná údržba a čistenie

Údržba potrebná pri správnej inštalácii a cyklovaní akvária si nevyžiada veľa času, ak sa vykonáva pravidelne.

 1. Denne: Kontrolujte vybavenie a teplotu. Sledujte správanie a vzhľad rybičiek (zmeny môžu signalizovať chorobu).
 2. Približne každých 14 dní: Pred vykonaním čiastočnej výmeny vody najprv skontrolujte parametre vody (pH, tvrdosť, NO2, NO3). Potom v závislosti od množstva rýb vymeňte 10 až 30 % objemu vody v akváriu. Použite vodu z vodovodu zohriatu na teplotu vody v akváriu a upravenú podľa potrieb vašich rybičiek. Pred doplnením tiež pomocou magnetického čističa rias vyčistite akváriové sklo.
 3. Starostlivosť o rastliny: Zastrihnite rýchlorastúce rastliny s dlhými stonkami na 2/3 ich dĺžky, ak rastú pozdĺž vodnej hladiny.
 4. Údržba filtra: Počas čiastočnej výmeny vody vyčistite mechanický filter. Starostlivo vypláchnite biologický filtračný materiál približne po každých 3 mesiacoch akváriovou vodou (nepoužívajte studenú vodu z vodovodu), aby sa nenarušili potrebné mikroorganizmy.

Strava

Ideálna strava

Tropické a subtropické vodné toky, z ktorých sladkovodné ryby pochádzajú, prirodzenou cestou obsahujú veľký výber životne dôležitých živín. Väčšina potravy pochádza z prostredia pod vodou, napríklad larvy moskytov, perlooočky, nitenky a rastlinná hmota (rastúce riasy). Potrava sa však niekedy dostáva do vody z vonkajšieho prostredia: hmyz, spadnuté kvety, bobule atď.

Kŕmenie akváriových rýb

V priebehu evolúcie sa každý druh rýb prispôsobil konzumácii potravy, ktorá sa vyskytuje v jeho prirodzenom prostredí. Potrava, ktorú podávate akváriovým rybičkám, preto musí odrážať túto prírodnú stravu a poskytovať všetky potrebné živiny v požadovaných objemoch a kombináciách. Treba však zabrániť znečisteniu vody nadmerným objemom živín.

Rôzne druhy rýb sa špecializujú na rôzne druhy potravy – niekedy dokonca aj v rámci tej istej čeľade. Niektoré druhy rýb sú prevažne bylinožravé, zatiaľ čo iné sú dravé alebo všežravé. Väčšina rýb bežne chovaných v akváriách sú všežravé.

Prístup spoločnosti Vitakraft k potrave okrasných rýb je inšpirovaný prírodou a jej výrobky boli navrhnuté tak, aby spĺňali všetky požiadavky na výživu konkrétnych druhov rýb. Živiny v potrave sa ľahko vstrebávajú, čím sa zabráni znečisteniu vody nadmerným obsahom živín v rybom truse.

Potrava podľa druhu a jej vlastnosti vo vode

Každý druh rýb žije v určitej časti vodného prostredia, kde tiež prijíma potravu. Napríklad sumce žijúce na dne majú tlamy smerom dolu, aby mohli živiny nasávať. Ryby z horných vrstiev vody (strieborniaky, pávie očká) prijímajú potravu z hladiny a majú tlamy smerom hore. Ryby zo strednej oblasti majú tlamy smerujúce dopredu.

V závislosti od spôsobu, akým ryby prijímajú potravu, musí preto potrava klesnúť, plávať na hladine alebo sa vznášať vo vode akvária. Dôležitou vlastnosťou je aj vôňa potravy, pretože ryby ju nájdu pomocou svojho čuchu. Krmivo spoločnosti Vitakraft pre okrasné ryby má špeciálne vlastnosti, ktoré zohľadňujú rôzne požiadavky každého druhu v akváriu.

Stavebné bloky ideálnej stravy

Krmivo pre ryby musí rybám poskytovať energiu, živiny, vitamíny a stopové prvky. Tieto základné stavebné kamene potrebuje telo ryby na rôzne účely:

Energia

Tuky sú hlavným zdrojom energie a sú potrebné na vytvorenie energetických rezerv. Krmivo spoločnosti Vitakraft má mimoriadne vysoký obsah nenasýtených mastných omega-3 kyselín odvodených z olejov z kôrovcov a rýb.
Niektoré druhy rýb vedia tiež ako zdroj energie využívať sacharidy. Z biochemického hľadiska sacharidy taktiež zahŕňajú vlákninu, ktorá hrá mimoriadne dôležitú rolu pri zachovaní zdravého trávenia bylinožravých druhov rýb.

Živiny

Bielkoviny a aminokyseliny sú hnacou silou rybieho metabolizmu a umožňujú tvorbu svalov, rast a vznik iných tkanív.
Krmivo spoločnosti Vitakraft pre okrasné ryby obsahuje presne dávkovanú kombináciu bielkovín a maximálne množstvo esenciálnych aminokyselín.

 Vitamíny a stopové prvky

 • Zabezpečenie správneho množstva kvalitných vitamínov má zásadný význam pre široké spektrum metabolických procesov a posilňuje prirodzenú odolnosť organizmu voči ochoreniam. Jedným z kľúčových prvkov multivitamínového komplexu v krmive spoločnosti Vitakraft pre okrasné ryby je stabilizovaný vitamín C.
 • Krmivo spoločnosti Vitakraft pre okrasné rybičky tiež obsahuje Immune Active, špeciálne vytvorený a čisto biologický stabilizátor imunity, ktorý aktivuje imunitné bunky v organizme. To napomáha imunitnému systému rýchlejšie reagovať na patogény a bojovať proti nim.
 • Ryby potrebujú tiež farbivá v potrave, aby si zachovali typické farby svojho druhu, ktoré hrajú dôležitú biologickú rolu v ich správaní. Výrazné sfarbenie okrasných rýb slúži nielen na komunikáciu rýb rovnakého druhu, ale je tiež príjemné na pohľad.

 Rady pri kŕmení

 • Odporúčame podávať rybám malú porciu jedenkrát alebo niekoľkokrát denne. Nikdy rybám nepodávajte viac, ako vedia zjesť počas niekoľkých minút.
 • Podávajte pestrú potravu: to sa týka najmä zmiešaných akvárií.
 • Nekŕmte ryby bezprostredne po údržbe akvária (výmena vody alebo čistenie skla).

Zahradní jezírka

Sprievodca k záhradným jazierkam

Nákup a vybavenie

Fascinujúci svet pod vodou

Vodný ekosystém, ktorý vznikne okolo záhradného jazierka, predstavuje v každej záhrade jedinečnú pozoruhodnosť.

Veď jazierka nemajú iba okrasnú funkciu: fascinujúcim spôsobom približujú prírodu. Každé jazierko je jedinečný svet plný zaujímavostí: celý rad rastlín, rýb s fascinujúcim správaním v širokom spektre veľkostí, farieb a tvarov, ako aj vtáky a iné živočíchy, ktoré priťahuje voda. Jazierka tiež predstavujú ideálny biotop pre niektoré z našich vzácnejších pôvodných druhov živočíchov a rastlín a hodnotný príspevok k záchrane týchto druhov a širšieho ekosystému.

Vybudovanie záhradného jazierka

Pri stavbe záhradného jazierka existuje niekoľko jednoduchých, no atraktívnych možností: väčšina vlastníkov záhrad použije podkladovú fóliu na vytvorenie jazierka podľa svojho zámeru alebo si jednoducho nainštaluje prefabrikované jazierko, ktoré sa v súčasnosti predávajú v pomerne veľkých rozmeroch.

Technické vybavenie

Popri samotnom jazierku je dôležité mať aj správne vybavenie, najmä ak sa chystáte chovať ryby. V takom prípade je najdôležitejšou súčasťou výbavy výkonný filter s kapacitou dostatočnou na jazierko danej veľkosti a s daným počtom rýb. V prípade potreby môže kyslík do jazierka pridávať prevzdušňovač. Existujú rôzne technické riešenia, pomocou ktorých ostane cez zimu aspoň časť jazierka bez ľadu, čo rybám v chladných mesiacoch uľahčí prežitie.

Keď si prvý raz postavíte jazierko a nasadíte tam rastliny, nechajte ho niekoľko týždňov tak, nech sa vytvorí prirodzená biologická rovnováha. Počas tohto obdobia pravidelne kontrolujte parametre vody. Len čo sa hodnoty stabilizujú, je všetko pripravené na nasťahovanie prvých rýb.

Údržba jazierka

Je potrebná pravidelná údržba jazierka, aby sa podporila a stabilizovala ekologická rovnováha vytvorená vzájomným pôsobením rýb, rastlín, mikroorganizmov a vody. Všetku údržbu a čistenie obmedzte na nevyhnutné minimum a vykonávajte opatrne.

Život v jazierku a jeho okolí ovplyvňujú ročné obdobia. Preto sa v rôznych ročných obdobiach mení aj požadovaná údržba.

Jar – začiatok sezóny jazierka

Na jar sa jazierko zobúdza k novému životu. Začínajú rásť rastliny a ryby začínajú byť čoraz aktívnejšie.

Úlohy:

 • Kontrolujte hodnoty vody, v prípade potreby vymeňte časť vody alebo vodu upravte iným spôsobom.
 • Čistite a kontrolujte filter jazierka.
 • Od marca začínajte sadiť nové vodné rastliny, ak je to žiaduce.
 • Zabráňte prvej vlne nárastu rias rozšírením zatienenej plochy, výmenou vody alebo nasadením rastlín, ktoré vstrebávajú vysoké objemy živín, napríklad voďanka žabia a rezavka aloovitá.

 Leto – jazierko rozkvitlo naplno

Počas letných mesiacov sa odhalí skutočná nádhera jazierka. Mnohé vodné rastliny začnú kvitnúť a ryby sa začnú trieť.

Úlohy:

 • Zastrihnite zvädnuté rastliny v jazierku.
 • Odstráňte z vody žaburinku, ak ju tam nájdete.
 • Doplňte odparenú vodu vodou, ktorá bola adekvátne upravená a zohriata na teplotu v jazierku.
 • Čas od času vyčistite filter jazierka a pravidelne kontrolujte parametre vody.

Jeseň – príprava na zimný odpočinok

Na jeseň sa ryby a rastliny začnú pripravovať na nadchádzajúce zimné mesiace. Voda začína chladnúť a kvety na vodných rastlinách odumierajú.

Úlohy:

 • Odstráňte z vody spadnuté lístie a mŕtvu rastlinnú hmotu. Vhodným opatrením môže byť natiahnutie siete nad jazierkom.
 • Vypnite vodopády a fontány, vyčistite ich a uložte ich do skladu.
 • Vyčistite filter jazierka.
 • Zastrihnite rastliny.

Zima – jazierko odpočíva

Od novembra do marca život v jazierku odpočíva. Výrazne sa spomaľuje metabolizmus rýb: žijú na dne jazierka a neprijímajú potravu. Obmedzte údržbu v zimných mesiacoch na minimum, aby ste nerušili ryby a iné živočíchy. Životne dôležitú výmenu plynov medzi vodou a okolitým vzduchom zabezpečí zariadenie, ktoré udrží časť jazierka nezakrytú ľadom.

Strava

Vo voľnej prírode žijú ryby vo veľkých vodných útvaroch, ktoré obsahujú adekvátne množstvo potravy. Potrava dostupná v obmedzenom priestore záhradného jazierka však nemusí dostatočne vyhovovať ich potrebám. Ryby v jazierku preto potrebujú prísun kvalitnej potravy, ktorá zabezpečí všetky potrebné živiny bez znečistenia vody v jazierku.

Potrava podľa druhu a jej vlastnosti vo vode

Každý druh rýb v jazierku žije v určitej časti, kde tiež prijíma potravu. Aby sa potrava dostala ku všetkým rybám v jazierku, musí preto klesnúť, plávať na hladine alebo sa vznášať vo vode. Dôležitou vlastnosťou je aj vôňa potravy, pretože ryby ju nájdu pomocou svojho čuchu.

Potrava musí zachovávať ekologickú rovnováhu v jazierku

Vyvážená strava je zásadne dôležitá pre zdravie rýb a udržanie ekologickej rovnováhy v jazierku. Potrava nesmie kontaminovať vodu nadmerným obsahom živín, pretože by to viedlo k nárastu rias, zhoršeniu vlastností vody a v konečnom dôsledku k väčšej náchylnosti rýb na ochorenie. Preto potrebujete potravu s presným obsahom energie, ktorú ryby optimálne strávia. Strava musí tiež odrážať zvýšenú spotrebu energie na jar a na jeseň.
 
Sortiment spoločnosti Vitakraft obsahuje komplexné krmivá s presným obsahom živín na obdobie od jari do jesene. Všetky druhy krmív obsahujú náš špeciálny multivitamínový komplex a stabilný vitamín C na podporu prirodzenej imunity.

Obnovte na jar stratenú energiu

Na jar môžete začať s kŕmením rýb krmivami Vitakraft, až keď prestanú hroziť mrazy a teplota vody dosiahne 9 °C. Niekoľko prvých dní začnite malým objemom a postupne dávky zvyšujte.

Kŕmenie s presným obsahom živín v lete

V lete podávajte rybám potravu s nízkym obsahom živín, pretože majú prístup k relatívne bohatým prírodným zdrojom energie v prirodzenej potrave. Krmivo s privysokým obsahom živín by mohlo kontaminovať vodu. Zmes Vitakraft pond fish food má presný obsah živín a vysoký obsah vlákniny, ktorá podporuje správne trávenie. Tým sa zaistí, aby sa živiny vstrebali do rybích tiel a zabránilo sa znečisteniu jazierka.