Naše nové výrobky pre záhradné vtáky!

Objevte hned!

Pomoc počas celého roka

Kŕmenie záhradných vtákov je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým

Zvyšujúci sa rozsah výstavby, monokultúry v našich záhradách, používanie insekticídov a zmena klímy čoraz viac sťažujú voľne žijúcim vtákom nachádzať dostatočné množstvo potravy. Podávaním potravy vytvorenej špeciálne pre záhradné vtáky pomôžete obnoviť rovnováhu a budete odmenení pestrofarebnou škálou návštevníkov vo vašej záhrade.

Jeseň a zima

Obdobie od konca septembra do začiatku apríla je pre záhradné vtáky mimoriadne neplodné a nebezpečné – dokonca aj počas miernej zimy bez snehovej pokrývky pôdy. Počas týchto zimných mesiacov sú dni kratšie, čo vtákom skracuje čas na doplnenie ich každodennej potreby energie. Aby toho nebolo málo, v tomto ročnom období takmer nemožno nájsť hmyz, pavúky alebo húsenice, pričom v súčasnosti je veľa záhrad plných exotických ozdobných rastlín, ktoré neplodia. V dôsledku toho sa zdroje prirodzenej potravy voľne žijúceho vtáctva rýchlo vyčerpajú.

Správanie vtákov je tiež ovplyvnené nárastom teplôt a mikroklímou vo veľkomestách. Nemalý počet druhov už prestal na zimu migrovať tak ďaleko na juh, niektoré dokonca ostávajú po celý rok na svojom letnom území. Zvyšujúci sa počet vtáčích druhov z ďalekého severu Európy začal tráviť zimy u nás. To spôsobilo pokles celkovej populácie pôvodných vtáčích druhov z našich záhrad, pričom vtáky, ktoré prežili, sú čo sa týka potravy vystavené v zime väčšej konkurencii. Pomoc ľudí sa stáva dôležitejšia ako kedykoľvek predtým.

Prikrmovanie vtákov ich pomáha chrániť

Vedecké štúdie preukázali, že celoročné kŕmenie pomáha zachovať množstvo vtáčích druhov a aktívne prispieva k ochrane vtákov vo voľnej prírode. Tento druh kŕmenia len nahrádza to, čo vtáky vo voľnej prírode nedokážu nájsť. Podľa pozorovaní vtáky uspokojujú aj v najdrsnejších podmienkach z kŕmidiel iba časť svojej potreby potravy. Aj naďalej si vyhľadávajú zvyšok z iných zdrojov v prírode.

Výchova detí k ochrane prírody

Kŕmenie vtákov v záhrade vám poskytuje jedinečnú príležitosť pozorovať ich zblízka. A nezabudnite do toho zapojiť svoje deti! Môžete si napríklad všimnúť, ako rôzne druhy jedia s rôznou rýchlosťou. Napríklad sýkorky a brhlíky rýchlo schmatnú kúštik potravy, odletia na blízky konár a pokojne si z neho odštipujú. Iné druhy, napríklad hýle, nie sú tak plaché a rady sa nakŕmia priamo na kŕmidle. Ak vaše deti podajú opatrne vtákom rôznych druhov potravu a budú ich tíško pozorovať, začnú si čoskoro vážiť prírodu a zaujmú k nej zodpovedný prístup.

Správny spôsob kŕmenia

  • Podávajte vždy iba kvalitnú potravu vytvorenú špeciálne pre záhradné vtáky. Napríklad kuchynské zvyšky sa často môžu ukázať ako nebezpečné pre vtáky.
  • Podávajte potravu ráno a pred zotmením. Vtáky potrebujú veľa energie na to, aby vydržali cez dlhé zimné noci.
  • Vyberte si miesto v blízkosti stromov, aby vtáky mohli v prípade ohrozenia odletieť na konáre. Musíte však dávať pozor na kríky v blízkosti, pretože môžu poskytovať úkryt mačkám.
  • Priestor na kŕmenie musí byť chránený pred vetrom, dažďom a snehom, aby sa potrava neskazila.
  • Priestor na kŕmenie na balkóne zakryte kríkmi.
  • Pravidelne čistite vtáčie kŕmidlá a búdky.
  • Podávajte zimnú potravu až do apríla. Hoci sa môže otepliť trocha skôr, nebude k dispozícii dostatočné množstvo hmyzu, semien a ovocia.

Služby pre zákazníkov

Máte otázky o záhradných vtákoch? 

Tu nájdete kontaktný formulár.